PPAP dokumentation

PPAP er resultatet af en planlagt proces omkring forebyggelse af produkt- og procesudvikling. PPAP er efterhånden blevet et ufravigeligt krav såfremt man er leverandør til f.eks. vindmøllebranchen og/eller automobilindustrien. Der er som sådan intet nyt under solen hvad angår kravene i PPAP. Standarden har faktisk sin oprindelse tilbage i 1993, men er af en eller anden grund først blevet hverdag i f.eks. vindmølleindustrien de seneste år.

Jeg kan hjælpe din virksomhed med at kortlægge kundekrav, ligesom at jeg kan være jeres samarbejdspartner og repræsentant i forbindelse med “forhandlinger” med kunder, som fremsætter PPAP kravet til jer.

 

De globale kvalitetskrav

Ofte vil der i ledergruppen være et behov for at få en “oversættelse” af de krav som f.eks. en vindmølleproducent fremsætter. Typisk bruger vi en dag sammen, altså ledergruppen og undertegnede. I bliver grundigt introduceret til “de globale kvalitetskrav” ligesom, at vi bruger megen tid på at diskutere hvad disse krav kommer til at betyde for jeres virksomhed, hvordan kravene kan efterleves, samt det absolut vigtigste – hvad får vi ud af dette – altså på bundlinjen.