Erfaringsudveksling

Erfaringsudveksling er en vigtig forudsætning for personlig succes, såvel som virksomhedens succes. Vi bliver ganske enkelt klogere af, at dele og udveksle vores erfaringer. Aktuelt deltager mere end 40 virksomheder i netværkene, store som små virksomheder, som på et eller andet plan arbejder med løbende forbedringer i form af LEAN, Six Sigma, TS16949, World Class Manufacturing etc.

 

ISO/TS16949 – World Class Supplier

ISO/TS16949 – netværket henvender sig til, men er bestemt ikke begrænset til, virksomheder som arbejder i retning af automobilindustriens standarder omkring kvalitetsledelse. Mange af de virksomheder, som deltager i netværket, er certificeret iht. ISO/TS16949. Andre virksomheder har ambitioner omkring at opnå en sådan certificering, øvrige virksomheder er blot på forkant med den udvikling, som tydeligt ses i forbindelse med underleverandører til bl.a. vindmølle- og automobilindustrien. En udvikling som går i retning af skærpede kvalitets- og dokumentationskrav, og som fremadrettet kommer til, at blive afgørende for danske industrivirksomheders fortsatte succes og eksistens.

 

WCP – Operations, Lean, Six-sigma m.v.

Netværket henvender sig til nøglepersoner i virksomheden, som er involveret i det løbende forbedringsarbejde hvad end dette er som projektleder eller aktiv medspiller. Forskellige forbedringsfilosofier diskuteres og vi ser de gode eksempler ude i værtsvirksomhederne.

Store som små virksomheder deltager og det er ingen forudsætning at “man” arbejder med de nævnte filosofier, værktøjskasser ville nogen sikkert kalde dem. Almindelig sund fornuft er også helt legalt i netværket uden at der behøver være en titel på virksomhedens forbedringsarbejde. Det vigtigste i netværket og for dets deltager, er engagement, åbenhed og villighed til at dele dine erfaringer med kollegaer.

 

Integrerede Ledelsessystemer

Netværket har udviklet sig til at være henvendt til den kvalitetsansvarlige i virksomheden, men vi har også miljø, CSR og/eller sikkerhedsansvarlige med i netværket. Vores primære fokus er ledelsessystemet – og når vi siger ledelsessystemet så mener vi ledelsessystemet. Vores fokus er således det helhedsorienterede ledelsessystem med hensyn til indhold, opbygning, anvendelse, udvikling m.v.

Vi tænker i processer og vi arbejder med simple metoder og værktøjer som vi ved virker!

 

Sourcing – indkøb og leverandørudvikling

Netværket har fokus på de kvalitetsmæssige aspekter af Sourcing-/indkøbsfunktionen. Hvad koster en dårlig leverandør egentlig i sidste ende? Hvordan kan vi få andet end prisen bragt i spil? Hvordan udvikler vi samarbejdet med vore leverandører, hvordan bliver de til samarbejdspartnere ?

I takt med udbredelsen af bilindustriens kvalitetsstandarder (ISO/TS16949) stiger behovet for sourcing-/indkøbsfunktionens involvering i kvalitetsarbejdet. Det er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt at kigge på prisen. PPAP dokumentation er en af de metoder vi kan anvende til at fremme et pro-aktivt samarbejde med vores leverandører.